Príprava a realizácia grafík pre sociálne siete na podporu akcie organizovanej ružomberskymi skautmi k výročiu založenia ich skautského zboru.