Tento video spot sme vytvorili spolupráci s dievčatami zo Saorsy, ktoré sa venujú kvetinovým výzdobám.